Proboj puta i betonske osnove stubova žičare - ski centra Štedim (Hajla)