IMPERIJAL visokogradnja

Od početka poslovanja kompanija Imperijal investira u proširenje kapaciteta i podizanje kvaliteta poslovanja. Osim investicija u sopstvene kapacitete, započeta je gradnja stambenih jedinica za tržište.
Na mnogim referentnim projektima visokogradnje u Crnoj Gori, kompanija IMPERIJAL bila je investitor, izvođač ili podizvođač.

Završeni projekti:

Projekti u toku: